Previous
Next
  Hệ thống VNACCS/VCIS đã chính thức triển khai  
  Ngày 1/4/2014, ngành Hải quan chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Hai địa điểm đầu tiên triển khai trong ngày 11/4/2014 là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội).
Tin đưa ngày: 03/04/2014 12:04:50
  Xem chi tiết  
  Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng tham gia khai VNACCS  
  Từ ngày 01/04/2014 Hải quan chính thức vận hành hệ thống khai Hải quan điện tử VNACCS, cơ quan Hải quan sẽ triển khai theo lộ trình các cục Hải quan, các doanh nghiệp sẽ triển khai theo lộ trình thông báo của các chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.
Tin đưa ngày: 22/03/2014 09:58:30
  Xem chi tiết  
  HƯỚNG DẪN CHUYỂN và KHAI TỜ KHAI ECUS4 sang ECUS5-VNACCS  
  Hiện nay một số chi cục Hải quan địa phương có yêu cầu doanh nghiệp cần khai báo tờ khai VNACCS kèm theo song song tờ khai điện tử ECUSV4 ( tức là sử dụng chính dữ liệu tờ khai ECUSV4 để khai báo cho tờ khai VNACCS ) .
Tin đưa ngày: 19/02/2014 11:10:37
  Xem chi tiết  
  Công ty Thái Sơn phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS Phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm (running test) với hệ thống VNACCS/VCIS  
  Công ty Thái Sơn chính thức phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS phục vụ giai đoạn chạy thử (running test) bắt đầu từ ngày 15/11/2013 với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan Hải quan.
Tin đưa ngày: 15/11/2013 09:31:29
  Xem chi tiết  
  Thư của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử  
  Triển khai quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Vừa qua Tổng cục Hải quan đã gửi thư cho cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Sau đây là nội dung bức thư này.
Tin đưa ngày: 24/10/2013 08:00:36
  Xem chi tiết  
Images
Images
Images
Images